Russian Individuals & Entities Sanctioned by the US (i)

Powered by

Back to the list

Gazprom Vniigaz, OOO

AKA

Gazprom Vniigaz
Obshchestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostyu ?Nauchno-Issledovatelski Institut Prirodnykh Gazov I Gazovykh Tekhnologi?Gazprom Vniigaz?

Addresses

P Razvilka, 142717, Leninski Raion, Moskovskaya obl., RU

Federal register notice: 81 FR 61595
License Policy: See §746.5(b) of the EAR.
License_requirement: For all items subject to the EAR when used in projects specified in §746.5 of the EAR.

Back to the list