Russian Individuals & Entities Sanctioned by the US (i)

Powered by

Back to the list

Niigazekonomika, OOO

AKA

Niigazeconomika
Obshchestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostyu ?Nauchnoissledovatelski Institut Ekonomiki I Organizatsii Upravleniya V Gazovoipromyshlennosti?

Addresses

d. 20 korp. 8 ul. Staraya Basmannaya, 107066, Moscow, RU

Federal register notice: 81 FR 61595
License Policy: See §746.5(b) of the EAR.
License_requirement: For all items subject to the EAR when used in projects specified in §746.5 of the EAR.

Back to the list