Russian Individuals & Entities Sanctioned by the US (i)

Powered by

Back to the list

KHRISTOFOROV, Vasiliy Aleksandrovich

AKA

KHRISTOFOROV, Vasili
VASYA VOSKRES
VOSKRES
Nationality: RU

Identifications

National ID No. 76481815 (AE)
Passport 637186356 (RU)
Passport 530266990 (RU)
Passport 1175427
National ID No. 2202546110 (RU)
Gender Male
Birth Date: 1972-03-12

Addresses

Murjan 6 Sector, Tower D01-T03.1, Apartment 401, 39409, Dubai, AE
19 Berezovaya St., Apt. 152, Nizhny Novgorod, RU
2 Kommunalnaya Street, Vryazino, Shchelkovsky, Moscow, RU
Apartment 2, House 4, Komsomolskaya Street, Fryazino Settlement, Moscow, RU
Birth Place: Dzerzhinsk, Nizhny Novgorod, Russia
(Linked To: THIEVES-IN-LAW)
Designated under: TCO

Back to the list